İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSGÇ)

PENDİK-KAYNARCA-FEVZİ ÇAKMAK METRO PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ÖZGÜN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ olarak şirketimizi başarıya götüren en önemli faktörün çalışanlarımız olduğu bilinciyle;

 • Çalışanlarımız ve şirket yönetimi arasında karşılıklı güven, anlayış ve işbirliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirmek,
 • İşe alıştırma, teknik ve mesleki gelişimi sağlama, kendini geliştirme ve Kalite Yönetimi anlayışını tüm çalışanlara yaygınlaştırma amacıyla etkin eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,
 • Çalışanların kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak için, işin gereklerini ve kendi yeteneklerini dikkate alarak doğru işe doğru insanları yerleştirmek ve çalışanların beklentileri ile şirket hedeflerini birleştirerek bireysel gelişimi sağlamak,
 • “0” sıfır iş kazası için gerekli önlemleri almak,
 • Çalışanların motivasyonu artırmak ve şirkete bağlılığını sürekli kılmak için gerekli ortam ve şartları oluşturmak,
 • Takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturmak ve geliştirmek.
 • İş Sağlığı-Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uymak temel politikamızdır
 • Bina ve sahaların çalışma ortamındaki tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini azaltmayı ve İSG Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmeyi taahhüt eder.
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için efektif bir sistem kurmayı taahhüt eder.

KAYNARCA PENDİK TUZLA METRO PROJESİ ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

 

Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak çevre politikamız

 • Firmamız bünyesinde çevre bilincinin yerleşmesi ve sürekli gelişmesi için her türlü gayreti göstermek,
 • Kendi çevre boyutlarımızla ilgili, yürürlükteki mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere eksiksiz uymak,
 • Tüm personelimizi, ayrıca işveren ve taşeronun personeli ile ziyaretçilerimizi bu çevre politikasının amaç ve ruhuna uyacak şekilde bilgilendirmek,
 • Standartlara uygunluk ve ilgili faaliyetler konusunda çalışanları teşvik etmek, katkılarını artırmak,
 • Projelerimizin çevre boyutlarını ve proje bazlı hedefleri belirlemek, çevresel kirliliğin önlenmesi ve hedeflerin tutturulması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve girişimlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynaklarımızı (su, elektrik, akaryakıt, vb.) etkin kullanıp gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf etmek,
 • Çevre kirliliği, çevresel etkiler, çevre boyutları, çevre faaliyetleri gibi konularda eğitimler vererek tüm çalışanların bu konudaki algısını açık tutmak ve sadece iş hayatlarında değil özel hayat ve aile yaşantılarında da bu konulara duyarlı olmalarını sağlamaktır.

PROJE İSG EĞİTİMLERİ

2022 ve 2023 yılı içerisinde 1,898,027 Adam x Saat iş yapılmış, 43,364 Adam x Saat İSG içerikli eğitim gerçekleştirilmiştir. İSG içerikli eğitimlerin genel başlıkları ve toplam Adam x Saat’leri aşağıdaki gibidir.

Kanunen (İSG Kanunu) Zorunlu Eğitimler 28.448 AXS 
Spesifik Eğitimler 9.865 AXS
İş Başı (Tool-box) Eğitimleri 5.052 AXS

 

Özgün İnşaat personellerine 16 saatlik Temel İş Güvenliği eğitimleri iş başı yapmadan önce verilmiştir.

Her ay, o ayın çalışma koşulları – yeni iş kalemleri düşünülerek spesifik eğitimler düzenlenmiş, çalışanların yaptıkları işlerde güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

Ayrıca yeni iş kalemleri için riskler değerlendirilerek çalışanları bilgilendirmek için yeni tool-box eğitim konuları hazırlanarak uzman ekiplere yayınlanmıştır. 2023 yılı içerisinde proje toplamında 210 adet tool-box konusu hazırlanmıştır.


2023 yılı içerisinde 1.514 adet Saha Tespiti yapılmıştır.