İSTASYONLAR

İstasyonlar kazı-destek tamamlanma yüzdesi: %95,04
İstasyonlar betonarme tamamlanma yüzdesi : %13,82