İSTASYONLAR

İstasyonlar kazı-destek tamamlanma yüzdesi: %98,62
İstasyonlar betonarme tamamlanma yüzdesi : %22,08